Podmínky použití

Používáním internetových stránek http://vsadnajira.cz souhlasíte s následujícími podmínkami

Veškeré materiály umístěné na webových stránkách http://vsadnajira.cz jsou chráněny autorským právem společnosti MoroSystems, s.r.o. Materiály umístěné na webových stránkách http://vsadnajira.cz můžete využívat pouze s výhradním písemným svolením společnosti MoroSystems, s.r.o. za předpokladu, že budou splněny všechny další náležitosti ochrany autorských a vlastnických práv původních materiálů.

MoroSystems, s.r.o. dbá na aktuálnost a přesnost informací zobrazených na internetových stránkách http://vsadnajira.cz, přesto však společnost MoroSystems, s.r.o. nezaručuje, že všechna data jsou aktuální a přesná. Společnost MoroSystems, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné nepřesnoti nebo opomenutí v datech a informacích uvedených na stránkách http://vsadnajira.cz.

MoroSystems, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za vaše využívání dat získaných na stránkách http://vsadnajira.cz. Informace uvedené na stránkách http://vsadnajira.cz jsou vám poskytovány bez jakékoli záruky za správnost, aktuálnost a přesnost.

MoroSystems, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za data odkazovaná z internetových stránek http://vsadnajira.cz, za jejich obsah ani za jejich použití.

Veškeré informace, které přenesete skrze internetové stránky http://vsadnajira.cz nejsou považovány za důvěrné a mohou být společností MoroSystems, s.r.o. použity pro komerční i nekomerční účely. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou pouze osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Názvy produktů, technologií a společností uvedených na internetových stránkách http://vsadnajira.cz mohou být ochrannými známkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků.