Atlassian Confluence Training

Představíme vám Atlassian Confluence a naučíte se, jak tento nástroj maximálně využít pro firemní spolupráci a sdílení dokumentů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro začátečníky nebo uživatele s menší znalostí systémů Atlassian. Je zaměřen zejména na běžné uživatele podnikových systémů, projektové a produktové manažery.

Co musíte znát před tímto kurzem

Tento kurz nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s Atlassian nástroji. Stačí běžná znalost práce ve Windows.
Výhodou je absolvovat před tímto kurzem Atlassian JIRA Training.

Co se naučíte

Zjistíte, co je to Wiki a jak pracovat v Confluence. Naučíte se vytvářet a upravovat dokumenty a jak uspořádat jednotlivé stránky v prostředí Confluence. Naučíte přidávat do Confluence různé typy médií a používat základní i složité formátovací nástroje, seznámíte se základy používání šablon a maker. Confluence se pro vás stane centrálním úložištěm dokumentů, prostředkem pro efektivní týmovou spolupráci a nástrojem ke zvyšování efektivity týmu.
Učit se budete přímo v aplikaci Confluence pomocí praktických ukázek z běžného fungování organizace.

Náplň kurzu

Následující plán je pouze orientační, zahrnuje klíčové oblasti, kterými se budeme v rámci tréninku zabývat.

1. Úvod do Confluence
 • Co je Wiki
 • Klíčové vlastnosti Wiki
 • Stručný úvod do Atlassian Confluence
  • Praktické cvičení:

  • Ukázky využití Wiki v praxi
2. Navigace a struktura
 • Confluence rozhraní
 • Confluence struktura
 • Uživatelská oprávnění (obecné, prostory)
 • Menu v Confluence
  • Menu
  • Uživatelé
  • Vyhledávání
   Praktické cvičení:

  • Přihlášení do systému
  • Vyhledávání v Confluence
3. Založení stránky a správa obsahu
 • Založení stránky
 • Editace stránky
 • Vzhled stránky a její formátování
 • Tabulky
 • Obrázky a přílohy a ostatní média
 • Vytvoření šablon
 • Tvorba dokumentace a strukturování obsahu
  • Praktické cvičení:

  • Založení jednoduché stránky
4. Týmová práce v Confluence
 • Komentování příspěvků
 • Štítky
 • Přílohy
 • Restrikce stránek
  • Praktické cvičení:

  • Štítkování stránek
  • Práce s přílohami
  • Přesun stránek a kopírování
5. Základní Confluence makra
 • Nejčastěji používaná makra
  • Praktické cvičení:

  • Aplikace maker v praxi
6. Efektivní spolupráce pomocí Confluence
 • Sledované stránky
 • Oblíbené stránky
 • Sledování uživatelů
 • Sdílení příspěvků a stránek
 • Nástěnky
 • Historie stránek a informace o stránkách
 • Notifikace
  • Praktické cvičení:

  • Nastavení vlastního dashboardu
7. Team Calendars for Confluence
 • Kalendář v Confluence
 • Co všechno lze naplánovat
 • Možnosti synchronizace
  • Praktické cvičení:

  • Tvorba vlastních událostí
8. Questions for Confluence
 • Sdílení znalostí
 • Ukázka praktického využití
  • Praktické cvičení:

  • Založení otázky
  • Vyhledávání
9. Confluence + JIRA
 • Provázání stránek Confluence a JIRA issues
 • Issues v Confluence stránce
  • Praktické cvičení:

  • Filtry Issue na stránkách Confluence

Studijní materiály a vybavení

V rámci kurzu obdržíte základní příručku kurzu a pracovní sešit, který slouží pro praktické cvičení během kurzu.
Učit se budete na předpřipraveném prostředí s konfigurací na míru kurzu, kam se připojíte z vlastního zařízení (notebook, MacBook atd.). Přístupové údaje obdržíte přímo na kurzu.

Délka trvání a forma kurzu

1 den (9.00 – 17.00 hodin), osobní účast

Cena kurzu

5.500,- Kč (6.655,- Kč včetně 21% DPH)

Termíny konání

 • 9. 4. 2017 v Brně (naplněno)
 • 21. 4. 2017 v Praze (naplněno)
 • 8. 6. 2017 v Praze (naplněno)

*
*
*
*