JIRA2JIRA Connector

JIRA2JIRA Connector slouží k synchronizaci dvou a více JIRA instalací. Synchronizace je možná pro celé projekty, nebo selektivně na úrovni jednotlivých úloh, jejich polí, komentářů, příloh, labelů, statusů atd. Sami si definujete, co a kam se bude synchronizovat.

Vlastnosti JIRA2JIRA Connector

 • Obousměrná synchronizace dat mezi jednotlivými instalacemi JIRA na úrovni projektů nebo celých úloh, jednotlivých polí, statusů, komentářů, příloh, atd.
 • Podpora pro JIRA Software a JIRA Service Desk
 • Zcela automatická synchronizace na základě nastavených pravidel
 • O všech změnách obdržíte notifikace
 • Bezpečnost citlivých dat je perfektně vyřešena na základě nastavených uživatelských práv

Případy užití

Použijte JIRA2JIRA Connector pro rychlou a pohodlnou práci napříč týmy i se svými zákazníky. Zefektivněte své obchodní procesy a získejte ucelený přehled o všech projektech a zakázkách. Komunikace je rychlejší, takže i úkoly jsou dokončeny mnohem rychleji a s větší přesností. Lepší koordinace výrazně sníží vaše náklady.

JIRA2JIRA Connector najde uplatnění v následujících situacích:

 • Jsem servisní organizace a mí zákazníci používají pro řízení technické podpory JIRA. Úlohy chci spravovat ve vlastní JIRA instalaci, protože je to pro mě efektivnější. Automatická synchronizace úloh je pro mě to nejlepší řešení
 • Servisní podpora mi běží v JIRA Service Desk. Vývojový tým pracuje v JIRA Software. Automatickou synchronizací úloh zvýším efektivitu spolupráce mezi servisním a vývojovým týmem

Licence

Licencování pluginu je postaveno na tzv. agentech, což je jedno spojení mezi dvěmi instalacemi JIRA. Licenci vždy platí pouze jedna strana, která vystupuje v roli tzv. master JIRA. Jedná se o tu stranu, která řídí synchronizaci.

Do MoroSystems JIRA pomoci JIRA2JIRA Connectoru synchronizujeme data od 5 zákazníků, kterým poskytujeme služby. Proto potřebujeme licenci pro 5 agentů. Naši zákazníci neplatí nic.

Spolehlivě vám zajistíme

 • Odbornou konzultaci a analýzu možnosti využití systému v podniku
 • Školení pro administrátory a uživatele systému
 • Správu systému, hosting
 • Integraci s ostatními firemními systémy
 • Zakázkový vývoj modulů pro individuální potřeby klienta
 • Prodej, instalace a integrace vlastních modulů společnosti: Confbox add-on, Easy Mind add-on, SLA Plugin, Work Report plugin, ALM Pack
 • Prodej modulů třetích stran: výběr z více než 1000 rozšiřujících přídavných modulů k aplikaci na Atlassian Marketplace
Mgr. Tomáš Páral

Petr Michálek Sales Director

+420 602 507 062

sales@morosystems.cz

*
*
*

Naši práci důvěřují tyto firmy

Kontaktujte nás